Shine Gong

Shine Gong

  • BI建设的常见问题及合理建设方法

    发表于:2012-05-03   |  作者:Shine Gong   

    BI是企业信息化发展到一定时期的必然选择。如何把它用好用活,增强业务和技术的双重功力,是每一位CIO以及项目经理们非常关心的问题。

  • 共1条记录