Julia Borgini

Julia Borgini

 • 最新数据中心进步包括AI、新CPU

  最新数据中心进步包括AI、新CPU

  发表于:2022-03-14   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心风险评估最佳做法

  数据中心风险评估最佳做法

  发表于:2021-12-06   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 8项绿色环保计算最佳做法

  8项绿色环保计算最佳做法

  发表于:2021-09-20   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 如何建立数据中心设施管理团队

  如何建立数据中心设施管理团队

  发表于:2021-09-02   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心非接触式技术不仅用于应对疫情

  数据中心非接触式技术不仅用于应对疫情

  发表于:2021-07-30   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心非接触式技术不仅用于应对疫情

  数据中心非接触式技术不仅用于应对疫情

  发表于:2021-07-30   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 评估边缘计算软件以帮助管理边缘设备

  评估边缘计算软件以帮助管理边缘设备

  发表于:2021-06-20   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 私有云监控和报告的6款工具

  私有云监控和报告的6款工具

  发表于:2020-09-27   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 私有云监控和报告的6款工具

  私有云监控和报告的6款工具

  发表于:2020-09-27   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 为企业液体冷却服务确保正确的SLA

  为企业液体冷却服务确保正确的SLA

  发表于:2020-06-14   |  作者:Julia Borgini   |  翻译:邹铮   
 • 共13条记录