Jacob Roundy

Jacob Roundy

 • 如何可持续地管理数据中心用水量

  如何可持续地管理数据中心用水量

  发表于:2024-01-21   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • AI芯片设计入门

  AI芯片设计入门

  发表于:2024-01-09   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心虚拟化的8大优势

  数据中心虚拟化的8大优势

  发表于:2023-07-30   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心虚拟化的8大优势

  数据中心虚拟化的8大优势

  发表于:2023-07-30   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心脱碳策略

  数据中心脱碳策略

  发表于:2023-06-16   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 6个数据中心迁移最佳做法

  6个数据中心迁移最佳做法

  发表于:2023-06-01   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 超大规模数据中心入门

  超大规模数据中心入门

  发表于:2023-03-22   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 探索7个未来量子计算潜在用例

  探索7个未来量子计算潜在用例

  发表于:2023-03-07   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 了解SDN数据中心控制器在网络中的作用

  了解SDN数据中心控制器在网络中的作用

  发表于:2022-12-09   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 了解SDN数据中心控制器在网络中的作用

  了解SDN数据中心控制器在网络中的作用

  发表于:2022-12-09   |  作者:Jacob Roundy   |  翻译:邹铮   
 • 共14条记录